چالدران

تماس با ما

آدرس ما

چالدران
نهران - شهرری-دولت آباد-فلکه دوم-ابتدای خیابان بهشتی
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
02133390718

ساعات بازگشایی
10 - 14
16.30- 22

فروشگاه ما

چالدران
نهران - شهرری-دولت آباد-فلکه دوم-ابتدای خیابان بهشتی
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
02133390718

ساعات بازگشایی
10 - 14
16.30- 22

توضیحات
فروشگاه چالدران واقع در شهر تهران با اراِِِِيه بهترین البسه با یک کلیک در کنار شماست
فرم تماس
کد امنیتی